Guide till rätt avfallslösning för er Brf

placeholder

Vi har tagit fram en guide till dig som på ett eller annat sätt är involverad i beslutsfattandet kring införandet av en ny avfallslösning i en bostadsrättsförening. Vi vet att det är mycket att tänka på, inte minst med tanke på att den här typen av upphandling inte är något som de flesta gör till vardags. Därför innehåller den här guiden både en praktisk steg-för-steg-instruktion och matnyttiga tips för att undvika de vanligaste fallgroparna –
som i slutänden kan bli dyrköpta. 

För att ladda ner guiden, fyll i din e-postadress i fältet här intill! 

Ladda ner guiden:

Fyll i din e-postadress i fältet nedan för att ladda ner guiden.  

Välkommen till San Sac

Även om avfallsminimering är ett övergripande mål i vårt samhälle kan avfall inte helt undvikas. Tillsammans kan vi skapa system där jordens resurser används och återanvänds på ett så effektivt sätt som möjligt.

En central del är att skapa källsorterings- och insamlingssystem som är tydliga och bekväma för användaren samtidigt som de är arbetsmiljöriktiga för den som ansvarar för tömning och transport.

San Sac har sedan 1962 utvecklat och marknadsfört utrustning för källsortering och avfallshantering. Det är vår ambition att även i framtiden medverka till att göra källsortering till en naturlig del av varje människas vardag

San Sac - din samarbetspartner för miljöriktig källsortering och avfallshantering.

Läs mer...

image